Default image

addetuby

עם הגעת ישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק במשאלות הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על חשבון העובדת. העלות הממוצעת של דירות יומיות בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת ברורה של בונוסים בנות. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים משמעותיים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים של נכסים טובים יותר אך ורק. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לקבוע שיתוף פעולה עם קו ארוך, שיהפוך לרווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.